Quang cảnh buổi kiểm tra, giám sát tại UBND xã Krông Pa.